Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής

info@dmrid.gov.cy

Λόρδου Βύρωνος 29, Λευκωσία 1096