Με συλλογικότητα και κοινωνική αλληλεγγύη, για αντιμετώπιση του κοινού "αόρατου" εχθρού»

Μαζί στη μάχη κατά του κορωνοϊού. #DigitalSolidarityCY #ΘαΤαΚαταφέρουμε!

Αν επιθυμείτε να συνεισφέρετε στην πρωτοβουλία αυτή, συμπληρώστε τα πιο κάτω στοιχεία:

Στοιχεία επικοινωνίας

Οι προσφορές θα αναρτώνται μετά την απαραίτητη επαλήθευση από ομάδα του Υφυπουργείου.

Σχετικά με την υπηρεσία/προϊόν

Συμπληρώστε τα πιο κάτω πεδία με τις λεπτομέρειες της υπηρεσίας/προϊόντος.

Η υπηρεσία/προϊόν απευθύνεται σε επιχειρήσεις.
Η υπηρεσία/προϊόν απευθύνεται σε πολίτες.

Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας σχετικά με την υπηρεσία/προϊόν

Τηλέφωνο επικοινωνίας σχετικά με την υπηρεσία/προϊόν

Αποδοχή των Όρων Χρήσης


*Με αστερίσκο τα υποχρεωτικά για συμπλήρωση πεδία